Groenonderhoud

U bent hier

Groenonderhoud

Tijdens het groeiseizoen komen we graag het onkruid wieden, de gazon maaien, snoeiwerken uitvoeren, zwerfvuil verwijderen of plantsoenen en terreinen proper maken.

Tijdens de winterperiode verwijderen we zwerfvuil, maken we plantsoenen en terreinen proper en onderhouden we brandkranen (waterdruk testen, plaatsen van signalisatie,…)
Wij werken voor overheidsbesturen, organisaties, bedrijven en particulieren. 
Enkele van onze opdrachtgevers zijn Regionale Landschappen, Toerisme Limburg, Agentschap voor Natuur en Bos, bedrijven, openbare besturen…

Groen Kwaliteitscharter
 
De groendienst ondertekende samen met de andere sociale werkplaatsen in Vlaanderen het kwaliteitscharter. Een bewijs dat we kwaliteit leveren en op een deskundige manier werk creëren voor kansengroepen. We dragen zorg voor het milieu, stellen veiligheid voorop en hebben oog voor kwaliteit. Dit steeds in dialoog met de stakeholders.

Coördinator Groen- en Klussendienst: Bert Maes
Contact: bert.maes@debiehal.be | T 011 79 03 90 | M 0486 49 22 17

groendienst groenonderhoud de Biehal
Lobke Rienckens

We werken graag samen met de Biehal. Doorheen de jaren bouwden zij hun terreinkennis op. Dankzij hun netwerk aan contacten bij de gemeenten en andere wegbeheerders kan het onderhoud van het Toeristisch Fietsroutenetwerk in een goede verstandhouding verlopen.

Lobke Rienckens
coördinator onderhoud toeristische routenetwerken Provincie Limburg
logo gemeente Mol

Over het algemeen voert de Biehal het groenonderhoud zeer goed uit, een aanrader!

Luc De Bie
diensthoofd Groen gemeente Mol

De Biehal verzorgt al enkele jaren onze bedrijfssite. Ze staan in voor groenonderhoud, gras maaien, daken zuiver maken, het onderhoud van de parkings … We zijn zeer tevreden.

Roel Vanreusel
bedrijfsleider Vanreusel Snacks