Over ons

U bent hier

Over ons

vzw de Biehal is een veelzijdig maatwerkbedrijf boordevol mogelijkheden en actief in Kringstores, Groen- en Klussendienst, Horeca en Zorg met diverse diensten op maat. 

Sociale tewerkstelling staat bij ons centraal :

De Biehal biedt een job, begeleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 250 mensen die, om welke reden dan ook, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt. Genoeg talent aan boord om samen met onze 30 jaar ervaring de juiste mensen op de juiste plek aan het werk te zetten. Je kan ons vinden in zowel Noord-Limburg als de Antwerpse Kempen.

Klik snel op onze bedrijfsfilm en kijk zelf waar de Biehal voor staat!
 

Leer ons team kennen

Onze missie en visie is opgebouwd uit 5 kernwaarden, die je hier uitgebreid kan terugvinden :

 • Werk
  De Biehal beschouwt tewerkstelling op maat als een belangrijk onderdeel van de werking. We geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk en persoonlijke ontplooiing door individuele begeleiding. Een breed aanbod van dienstverlening is onze sterkte. Hierdoor kunnen we rekening houden met de interesses van onze medewerkers. Samen bekijken we hoe talenten en capaciteiten ten volle tot ontwikkeling komen in één van onze clusters: de Kring- en Horecacluster en de Groen- en Klussendienst. Door de ontwikkeling van competenties mikken we op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt of de kwalitatieve werkgelegenheid bestendigen.
   
 • Mens
  We hechten veel belang aan menselijkheid, respect en waardering. Welzijn op de werkvloer is daarbij onze grootste zorg. Dit bereiken we door in te zetten op flexibiliteit en diversiteit. We houden rekening met de sociale achtergrond en de eigenheid van elke werknemer. Een positieve sfeer en waardering op de werkvloer vormen de basis voor een goede samenwerking. 
   
 • Armoede
  We dragen bij aan de bestrijding van armoede. Dit doen we enerzijds door tewerkstelling. Arbeid is immers een hefboom tot welvaart en welzijn. Anderzijds bieden we betaalbare goederen en diensten aan. Om tewerkstelling te blijven garanderen verliezen we economisch rendement niet uit het oog. We richten ons tot een zo ruim mogelijk publiek met kwaliteitsvolle goederen en diensten. We focussen ons daarbij op een optimale klanttevredenheid.
   
 • Milieu
  We dragen bij tot een groenere maatschappij door het verkleinen van de afvalberg en zorg voor het milieu. We stimuleren tot duurzaam hergebruik door het inzamelen, sorteren en recycleren van herbruikbare goederen. Bovendien zoeken we in al onze clusters steeds naar een evenwicht tussen rendement voor mens, milieu en economie.
   
 • Netwerk
  We bouwen aan een breed netwerk. Hiervoor gaan we steeds op zoek naar zinvolle samenwerkingsverbanden met externe partners. 
Over ons

Binnen onze organisatie werken we met verschillende trajecten, zodat we zo veelzijdig mogelijk kunnen inzetten op tewerkstelling en integratie in het arbeidscircuit. Een notendop van de verschillende trajecten die we aanbieden binnen de Biehal: maatwerk, lokale diensteneconomie, arbeidsmatige activiteiten, artikel 60, gemeenschapsdienst, vrijwilligerswerking, stages,...

Onze sociale tewerkstelling kunnen we realiseren dankzij o.a. middelen van de Provincie Limburg.

Provincie Limburg_metsteunvan_0.png

Zin in een job bij de Biehal?
Welzijnsregio Limburg

We hebben frequent contact met de collega’s van de sociale dienst van STC de Biehal en dat verloopt altijd vlot en hartelijk. Dat is gemakkelijk werken. We appreciëren het ook dat er ruimte is voor overleg en voor een gezamenlijke aanpak in de opvolging van onze mensen die bij hen op de werkvloer staan.'

Trajectbegeleiders
Welzijnsregio Noord-Limburg