RestCyclage

U bent hier

ESF combinatielogo_0.jpg

Dit project kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de medewerking van de Vlaamse Overheid.

RESTCYCLAGE

Kan de Biehal bedrijven op bedrijventerrein Kristalpark in Lommel bijstaan in het beter beheren en verwerken van hun afval? En op welke manier kan een samenwerking tussen sociale en reguliere economie leiden tot een win-win voor beide sectoren? Die vragen willen we met het project "RestCyclage" beantwoorden.

In samenwerking met een recyclagespecialist brengen we afvalstromen van bedrijven in Kristalpark in kaart die momenteel nog via afvalverbranding verdwijnen. Samen willen we onderzoeken:

  • Welke afvalstromen ontmanteld of gesorteerd kunnen worden door medewerkers van de Biehal.
  • Welke afvalstromen herleid kunnen worden tot nieuwe waardevolle grondstoffen.
  • Welke nieuwe toepassingen of producten gecreëerd kunnen worden met de herwonnen grondstoffen.

Wanneer grondstoffen hergebruikt kunnen worden, leidt dat namelijk niet alleen tot een beter circulair ondernemerschap, maar zullen bedrijven ook een kostenbesparing op hun restfracties voelen. Tegelijkertijd creëren we waardevolle en laagdrempelige jobs voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

In fase 1 van het project gaan we na met welke bedrijven en welke afvalstromen we bovengenoemde win-winsituatie kunnen bereiken. In fase 2 zal de nieuwe samenwerking uitgerold en uitgetest worden. Op basis van deze testings ontwikkelen we uiteindelijk een nieuw circulair en maatschappelijk verantwoord business model.

Interesse om als bedrijf mee te stappen in dit project?