TeaForTwo

U bent hier

Praktijkevent - sociaal ondernemen in de ouderenzorg
Interactieve sessies "gericht gematcht"

Vzw de Biehal, De Sprong vzw, vzw Maatwerkbedrijf De Ploeg, WZC Sint-Jan Berchmans, WZC Ter Vest en WZC Home Elisabeth nodigen jou graag uit, in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele (Subsidiemanager), voor hun interactieve sessies “Gericht gematcht - een duurzame samenwerking tussen sociale economie en ouderzorg”.

Deze sessies kaderen binnen het ESF-project Tea for Two dat de voorbije jaren succesvol onderzocht of er nieuwe tewerkstellingskansen voor kwetsbare personen uit sociale economie kunnen gecreëerd worden om medewerkers in woonzorgcentra te ontzorgen en de levenskwaliteit voor bewoners te verhogen.

Tijdens de interactieve sessies in Gent en Antwerpen geven we je graag enkele handvaten mee voor de opzet van een duurzame samenwerking tussen beide sectoren. Daarnaast helpen we je op weg naar het vinden van een geschikte, regionale samenwerkingspartner d.m.v. een matchmaking-concept.

maaltijdbedeling bewerkt.jpg

Het regionale aspect is daarvoor zeer belangrijk. Daarom vragen we aan organisaties uit West- en Oost-Vlaanderen om zoveel mogelijk in te schrijven voor de sessie in Gent. Organisaties uit Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant schrijven bij voorkeur in voor de sessie in Antwerpen.

Het doelpubliek van deze twee sessies zijn vooral directieleden en HR-medewerkers van maatwerkbedrijven/LDE en woonzorgcentra, aangezien de inhoud van de sessies focust op de voordelen en aandachtspunten bij een opstart van eventuele samenwerkingsverbanden. De beleidsmatige aspecten van dergelijke samenwerkingsverbanden komen later aan bod op het “Slotevent Tea for Two” op 25 november 2021 in Hasselt. Voor meer info over het slotevent, houd de komende weken dan zeker deze website in de gaten.

Praktische info

Je kan je inschrijven voor deze gratis interactieve sessies op 5 oktober in Gent of op 26 oktober 2021 in Antwerpen.

Het praktijkevent start telkens om 13.30 u. en eindigt omstreeks 17.00 u., met aansluitend een netwerkdrink. Deelname aan dit praktijkevent is GRATIS. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven aan dit praktijkevent deel te nemen, laten we slechts twee deelnemers per organisatie toe.

Klik hier voor meer info en om je in te schrijven voor één van de sessies.

 

 

bekendmaking Eindresultaten tea for Two

- 19 april 2021 -

Het Tea for Two project loopt stilaan ten einde. Vanaf juli 2021 dissemineren we onze projectresultaten naar de ganse Vlaamse arbeidsmarkt. In het kader daarvan zullen we enkele evenementen organiseren om onze resultaten en eindproducten publiek te maken. Houd de komende weken zeker deze websitepagina in de gaten voor meer info over onze projectevenementen in het najaar van 2021.

 

 

sociaal ondernemen in de ouderenzorg

 

ESF combinatielogo_0.jpg

Dit project kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de medewerking van de Vlaamse Overheid. 

 

Met het project TEA FOR 2 willen we onderzoeken en testen hoe de sociale economie een rol kan spelen in het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek in de Woon- en Ouderenzorgsector.

maaltijdbedeling bewerkt.jpg

De woon- en ouderenzorgsector geeft een duidelijk signaal dat het huidige takenpakket van de zorgkundige onhoudbaar is. Te veel niet zorg gerelateerde taken zorgen voor een hoge werkdruk en te weinig tijd voor de essentiële zorgtaken. Neem hierbij nog eens de toenemende vergrijzing in rekening en een oplossing voor de arbeidsproblematiek in de woonzorgsector dringt zicht op.

Ook de Sociale Economie is voortdurend op zoek naar nieuwe marktniches en onderzoekt wat ze bijkomend kan betekenen voor de dienstverlening in Vlaanderen. Momenteel is de sector te sterk toegespitst op de Kringwinkelactiviteiten, waardoor ze dreigt afhankelijk te zijn van 1 marktniche. Bijkomend zet zich ook een daling van de structurele subsidies binnen de sector in.

Met TEA FOR 2 willen we goede praktijken uitwisselen en testen. We onderzoeken of er binnen de woon-en ouderenzorg functies zijn, die we kunnen aanpassen op maat van de sociale economie werknemer. Het gaat hier voornamelijk om logistieke taken die mogelijk ongeschoolde werknemers kunnen uitvoeren. We willen in kaart brengen welke taken dit zijn en welke nieuwe jobs we hieruit kunnen creëren binnen de Sociale Economie. Tegelijkertijd faciliteren we hiermee de woon-en ouderenzorgsector op logistiek vlak en verminderen we de werkdruk bij onder meer de zorgkundigen. Op die manier kunnen zij zich terug  focussen op hun zorgtaak.

We stellen hiervoor een aantal onderzoeksvragen voorop, o.a. :

  • Welke initiatieven en functies kunnen ontstaan?
  • Hoe integreren we deze functies in de Vlaamse arbeidsmarkt?
  • Welke samenwerkingsverbanden zetten we op en tegen welke kosten?
  • Hoe begeleiden we de doelgroepmedewerkers uit de Sociale Economie zodat zij deze taken kunnen overnemen?
  • Zijn er gelijkaardige goede praktijken aanwezig in het buitenland?

Met het project TEA FOR 2 brengen we de bestaande initiatieven in kaart en gaan we op zoek naar inspirerende transnationale voorbeelden. Deze praktijken vertalen we naar de Vlaamse context en testen een aantal initiatieven uit binnen een sterk partnerschap, zowel Vlaams als internationaal.
De resultaten van deze testings dissemineren we binnen de beide sectoren en vormen de basis voor een aantal concrete beleidsaanbevelingen voor de twee sectoren.