Geslaagd slotevent proefproject Tea for All

U bent hier

Op dinsdag 25 juni 2024 vond in de Corda Campus te Hasselt het slotevent ‘Tea for All – Op naar 1 000 zorgassistenten - plaats in kader van de projectoproep ‘Proeftuinen van samenwerking tussen de Sociale Economie en Zorg’. In aanwezigheid van Minister van Werk en Sociale Economie, Jo Brouns, werden tijdens het event de opgedane ervaringen, projectresultaten en beleidsaanbevelingen voor de toekomst voorgesteld.

De structurele arbeidskrapte die wordt veroorzaakt door toenemende vergrijzing zorgt voor een groeiende werkdruk in zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen. Daardoor ontstaat de nood aan experimentele en innovatieve oplossingen in kader van aanwerving. Via de projectoproep ‘Proeftuinen van samenwerking tussen de Sociale Economie en Zorg’ stimuleert de Vlaamse overheid de ontwikkeling van nieuwe manieren van samenwerken met profielen uit de sociale economie om het werk in de (ouderen)zorg uit te voeren.

Samenwerkingsverband ‘Tea For All’

In kader van deze projectoproep bundelden vier maatwerkbedrijven De Sprong vzw, Maatwerkbedrijf De Ploeg, Arbeidskansen vzw en vzw de Biehal, de krachten in het consortium ‘Tea For All’ om samen met 18 partners uit de ouderenzorg naar een structurele werking voor de zorgsector te gaan.

De maatwerkbedrijven uit het consortium konden, met hun jarenlange ervaring in het begeleiden en tewerkstellen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt én haar projectervaring met het activeren van personeel binnen de ouderenzorg (onder meer in het ESF-project ‘Tea for Two’), een expertise voorleggen die uniek is voor Vlaanderen. Het éénjarige project, dat startte op 1 september 2023 werd mogelijk gemaakt met de steun van Departement Werk en Sociale Economie en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Slotevent ‘Tea For All’ – Op naar 1 000 zorgassistenten

Het jaar intensief samenwerken tussen de sectoren ouderenzorg en sociale economie leverden heel wat interessante resultaten op, met veel potentieel voor de toekomst. Tijdens het slotevent kaderden de verschillende projectpartners hun ervaringen en lieten ook enkele maatwerkers aan het woord. De rode draad doorheen deze ervaringen was de succesvolle proefperiode binnen dit project, waarbij elke partner hoopvol naar de toekomst kijkt. Doorheen de projectperiode werkten de partners ook samen met onderzoekers van de UCLL, die de ervaringen van maatwerkers en begeleiders uit woonzorgcentra en sociale economie in kaart brachten d.m.v. objectieve impactmetingen. De resultaten tonen vanuit de 3 perspectieven een aantal succesfactoren: zo blijkt dat de meesten dit project positief hebben ervaren, dat er minder taakbelasting is in de woonzorgcentra en dat de tewerkstelling voor de meesten voor herhaling vatbaar is. Maatwerkers vinden voldoening in het contact met de bewoners en voor medewerkers uit woonzorgcentra is het erg positief dat er via deze samenwerking meer tijd voor de bewoners gecreëerd kan worden. Toch zijn er ook een aantal aandachtspunten zoals een goede voorbereiding en afstemming van de verwachtingen.

Beleidssignalen en toekomstplannen

Tijdens het panelgesprek met belangrijke actoren uit de praktijk, koepels en politiek werd onder meer de creatie van extra tewerkstellingsplaatsen binnen sociale economie, het loslaten van het contingent collectief maatwerk, de financiering van de ouderenzorgsector en de werkdruk bij zorgverleners besproken. De projectpartners en de koepels Herw!n en Zorgnet-Icuro schetsten een toekomstbeeld waarbij sociale economie en zorg elkaar kunnen versterken en elkaar nodig hebben. De zorgsector is uit balans en door de alsmaar toenemende vergrijzing dreigt de ouderenzorg zelfs nog verder en verder uit balans te raken. De inzet van medewerkers uit sociale economie kan hier een passend antwoord op bieden.

Consortium Tea for All

Consortium Tea for All is een krachtenbundeling tussen 4 maatwerkbedrijven en 18 partners uit de ouderenzorg, allen gevestigd in Limburg en de Antwerpse Kempen.

Samen zetten ze het afgelopen jaar flankerende acties op. Onder meer een ruime promotiecampagne, de organisatie van intervisies en opleidingen en een impactonderzoek in samenwerking met hogeschool UCLL, overkoepelende werkgroepen om het verloop van de proeftuinen op te volgen en uiteindelijk een krachtig en gedragen signaal aan het beleid te kunnen formuleren.

Het consortium bestaat uit volgende partners:

  • Maatwerkbedrijven: vzw de Biehal, vzw De Sprong, vzw Maatwerkbedrijf De Ploeg en Arbeidskansen vzw.
  • Partners ouderenzorg: WZC Sint-Jan Berchmans, WZC Immaculata, WZC Sint-Jozef, WZC Voorzienigheid, WZC de Bekelaar, WZC Hoevezavel, WZC Ten Hove, WZC den Boogerd, WZC Ter Vest, WZC Ter Kempen, WZC Den Akker, WZC ’t Meiland, WZC Villa Rosa, WZC Home Elisabeth, WZC Aquamarijn, WZC Sint-Lucia, WZC Gerkenberg en vzw bejaardenzorg Grauwzusters Limburg.

 

Sfeerbeelden slotevent 25 juni 2024 in Hasselt

Foto's: © Arbeidskansen