Sterk maatwerk binnen vakantieparken

U bent hier

Op donderdag 29 februari ondertekenden we samen met twee andere maatwerkbedrijven (Arbeidskansen vzw en De Sprong vzw) en drie vakantieparken (Center Parcs De Vossemeren, Center Parcs Erperheide en Sunparks Kempense Meren) te Lommel een officieel charter. Een teken van engagement om in de toekomst op een structurele manier samen te werken en te focussen op inclusief ondernemen.

Bovengenoemde vakantieparken en maatwerkbedrijven slaan de handen in elkaar. Samen onderzoeken we de mogelijkheden tot de opzet van een duurzame samenwerking in functie van inclusief ondernemen. De gezamenlijke ambities en streefdoelen worden in het voorjaar van 2025 geëvalueerd.

Project ‘Employment Design on the Move’ als inspiratiebron
De samenwerking tussen deze zes organisaties startte in oktober 2020 bij de start van het Europese transnationale project ‘Employment Design on the Move’. Een project dat de inzet van medewerkers uit sociale economie onderzocht in o.a. zorgcentra, intercommunales voor afvalverwerking én ook vakantieparken. Zo gingen tijdens twee stageperiodes enkele medewerkers uit de maatwerkbedrijven aan de slag in de vakantieparken. Met als doel en insteek: bredere tewerkstellingsdomeinen voor medewerkers uit sociale economie en het ontlasten van reguliere medewerkers in vakantieparken.

Het project resulteerde in mooie resultaten én een doorgedreven wil om ook in de toekomst de banden nauwer aan te halen.

De ideale match
De zes eerdergenoemde samenwerkingspartners blijken een uitstekende match. De visie op een inclusieve arbeidsmarkt en de aandacht voor lokale verankering zijn bij zowel de drie maatwerkbedrijven als de drie vakantieparken gelijklopend en complementair.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met een focus op lokale socio-economische ontwikkeling, en een bijkomende bewustwording stimuleren bij vakantiegasten, staan centraal voor de drie vakantieparken. Daarnaast zijn de drie maatwerkbedrijven steeds op zoek naar nieuwe tewerkstellings- en samenwerkingsmogelijkheden. Ontwikkeling van vaardigheden op maat, rekeninghoudend met enkele waarden zoals menselijkheid, respect en waardering vormen daarbij de basis.

Vat vol mogelijkheden

Naast de reeds gekende en meer voor de hand liggende samenwerkingsvormen, zoals hulp van maatwerkbedrijven bij groenonderhoud in de parken, zijn er door het project talrijke nieuwe mogelijkheden ontstaan. De inzet van medewerkers uit sociale economie kan op vele vlakken en in vele domeinen ondersteuning bieden aan het regulier personeel in de vakantieparken. Op die manier kunnen zij zich focussen op meer essentiële taken binnen hun takenpakket. Uit het project kwam naar voren dat medewerkers uit sociale economie succesvol kunnen ingeschakeld worden in o.a. logistieke taken (magazijnbeheer, linnenbeheer), verzorgings- en onderhoudstaken in de kinderboerderij of in het ponypark, onderhoudstaken in de kleedruimtes van de zwembaden, onderhouds- en herstellingswerk bij de fietsenverhuur,… Deze lijst aan mogelijkheden is niet limitatief en kan doorheen het samenwerkingsproces verder uitgebreid worden.

Charter: engagement tot samenwerking
Onze organisatie (de Biehal), De Sprong vzw, Arbeidskansen vzw, Center Parcs De Vossemeren, Sunparks Kempense Meren en Center Parcs Erperheide vinden in elkaar de ideale partner om deze mogelijkheden en streefdoelen verder uit te werken en te helpen verwezenlijken. De ondertekening van het charter i.k.v. inclusief ondernemen verbindt ons om verder te onderzoeken hoe een structurele samenwerking concreet vorm kan krijgen. Samen kijken we welke rol we kunnen opnemen om elkaars streefdoelen te realiseren, want diversiteit en inclusie inspireren om te blijven verbeteren en te vernieuwen. De zes partners zijn ervan overtuigd dat enkel zo een inclusieve arbeidsmarkt, waaraan iedereen naar vermogen een bijdrage kan leveren, kan ontstaan.

Met de ondertekening van het charter gaan de zes partners een engagement aan om in het komende jaar concrete acties te ondernemen om bovengenoemde doelen te verwezenlijken. In het voorjaar van 2025 ontmoeten we elkaar opnieuw om dit ganse traject te evalueren.